บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่อง คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่อง คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

We Build

What You Dream

บริษัทใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างเข้มข้น ด้วยกลยุทธ์การปรับโครงสร้างการบริหารภายใน โดยมุ่งเน้นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัท

โครงการที่สร้างเสร็จ
0 +

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

พนักงาน
0 +

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

มูลค่างานคงเหลือ
0 +

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

โครงสร้างรายได้ของธุรกิจก่อสร้าง

ดูรายละเอียด

รายงานสรุปโครงสร้างรายได้

ดูรายละเอียด

10อันดับลูกค้า

ดูรายละเอียด

เรามุ่งเน้นในการจัดหาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ และอุปกรณ์รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ต้องใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง รักษาดูแลผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทมีเครือข่ายขนาดใหญ่ของผู้ให้บริการ และผู้รับเหมาย่อยทั้งในระดับท้องถิ่น และระหว่างประเทศซึ่งพร้อมที่จะเข้าร่วมทำงานกับเรา

ออกแบบวิศวกรรมพร้อมให้คำปรึกษา และบริหารโครงการ

ออกแบบวิศวกรรมพร้อมให้คำปรึกษา และบริหารโครงการ

งานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม

งานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม

บริการติดตั้งเพิ่มเติม และตกแต่งใหม่โดยเฉพาะ

บริการติดตั้งเพิ่มเติม และตกแต่งใหม่โดยเฉพาะ

บริการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

บริการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

บริการตอกเสาเข็ม และฐานรากผู้เชี่ยวชาญ

บริการตอกเสาเข็ม และฐานรากผู้เชี่ยวชาญ

งานวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน

งานวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน

บริการวิศวกรรมเครื่องกล และไฟฟ้า

บริการวิศวกรรมเครื่องกล และไฟฟ้า

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่อง คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้กำหนดไว้เป็นวิสัยทัศน์ ภารกิจขององค์กร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ

WE BUILD WHAT YOU DREAM

SYNTEC CONSTRUCTION PCL.

OUR CLIENTS

ติดต่อเรา

Use form below to contact the following department for any inquiry.