ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

555/7-11 สุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

เบอร์โทรศัพท์ : +66 (0) 2 026 2288
อีเมล์ : compliance@synteccon.com
CONTACT EMAIL

Business Development 

โทร. : +66 (0) 2 026 2288 Ext. 1906
อีเมล์ : bd@synteccon.com

Sales and Marketing

โทร. : +66 (0) 2 026 2288 Ext. 1311
อีเมล์ : estimate@synteccon.com

Company Secretary

โทร. : +66 (0) 2 026 2288 Ext. 1832
อีเมล์ : companysecretary@synteccon.com

General Inquiry / Investor Relation

โทร. : +66 (0) 2 026 2288 Ext. 1832 - 3
อีเมล์ : info@synteccon.com, ir@synteccon.com

Human Resource

โทร. : +66 (0) 2 026 2288 Ext. 1701
อีเมล์ : personnel@synteccon.com

Complaint

โทร. : +66 (0) 2 026 2288 Ext. 1701
อีเมล์ : personnel@synteccon.com

DPO

Tel. : +66 (0) 2 026 2288
Email : compliance@synteccon.com, info@synteccon.com

USE FORM BELOW TO CONTACT THE FOLLOWING DEPARTMENT FOR ANY INQUIRY.

  Topic

  Name - Surname

  Email

  Telephone / Mobile

  Subject

  Message

  COMPANY PROFILE

  To be a leader in the construction industry with efficiently continuous improvement in quality, time, cost, safety, social responsibility, and environment.

  Work with us

  To be a leader in the construction industry with efficiently continuous improvement in quality, time, cost, safety, social responsibility, and environment.