ดิ เอ็กซ์โทร พญาไท–รางน้ำ

OWNER: บริษัท เอส พาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

LOCATION:

ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

SCOPE OF WORK:

งานโครงสร้าง / งานสถาปัตยกรรม / งานภายนอก

AREA:

30,984 ตรม.

TIMELINE:

03/05/2021 - 06/03/2024

GENERAL CONSTRUCTION

PROGRESS CONSTRUCTION :

90.42%
94.07%
95.74%
97.04%
99.76%
%1
90.42%
AS OF 01-2024
%2
94.07%
AS OF 02-2024
%3
95.74%
AS OF 03-2024
%4
97.04%
AS OF 04-2024
375
99.76%
AS OF 05-2024