ริธึ่ม เจริญนคร ไอคอนิค

OWNER: บริษัท เอพี เอ็มอี 20 จำกัด

LOCATION:

ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

SCOPE OF WORK:

งานโครงสร้าง / งานสถาปัตยกรรม / งานระบบประกอบอาคาร

AREA:

52,792 Sq.m.

TIMELINE:

01/05/2024 - 30/06/2026

GENERAL CONSTRUCTION

PROGRESS CONSTRUCTION :

0.04%
0.22%
0.04%
AS OF 04-2024
0.22%
AS OF 05-2024