วันเวลา ณ เจ้าพระยา

OWNER: บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

LOCATION:

ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

SCOPE OF WORK:

งานโครงสร้าง / งานสถาปัตยกรรม / งานภายนอกอาคาร

AREA:

136,554 Sq.m.

TIMELINE:

01/03/2024 - 31/01/2027

GENERAL CONSTRUCTION

PROGRESS CONSTRUCTION :

1.83%
2.70%
4.90%
2.36%
1.83%
AS OF 03-2024
4-421
2.70%
AS OF 04-2024
422
4.90%
AS OF 05-2024