ศุูนย์รายการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

OWNER: บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

LOCATION:

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

SCOPE OF WORK:

งานโครงสร้าง / งานสถาปัตยกรรม / งานภายนอก / งานระบบประกอบอาคาร

AREA:

284,716.00 ตรม.

TIMELINE:

03/03/2022 - 31/10/2024

GENERAL CONSTRUCTION

PROGRESS CONSTRUCTION :

73.57%
79.89%
79.89%
72.13%
78.42%
%1
73.57%
AS OF 01-2024
%2
79.89%
AS OF 02-2024
%3
79.89%
AS OF 03-2024
%4
72.13%
AS OF 04-2024
392
78.42%
AS OF 05-2024