เดอะไพรเวซี่ พาร์ค เตาปูน

OWNER: บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)

LOCATION:

ถนนกรุงเทพนนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

SCOPE OF WORK:

งานโครงสร้าง / งานสถาปััตยกรรม / งานภายนอกอาคาร

AREA:

20,785 ตรม.

TIMELINE:

01/02/2024 - 30/11/2025

GENERAL CONSTRUCTION

PROGRESS CONSTRUCTION :

1.30%
3.84%
7.97%
11.25%
%2
1.30%
AS OF 02-2024
%3
3.84%
AS OF 03-2024
4-420
7.97%
AS OF 04-2024
420
11.25%
AS OF 05-2024