เฟล็กซี่เมกะสเปซบางนา

OWNER: บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

LOCATION:

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน์) ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

SCOPE OF WORK:

งานโครงสร้าง / งานสถาปัตยกรรม / งานภูมิสถาปัตยกรรม / งานภายนอกอาคาร"

AREA:

42,823 ตรม.

TIMELINE:

01/10/2023 - 31/10/2025

GENERAL CONSTRUCTION

PROGRESS CONSTRUCTION :

8.34%
10.44%
16.07%
16.07%
21.46%
%1
8.34%
AS OF 01-2024
%2
10.44%
AS OF 02-2024
%3
16.07%
AS OF 03-2024
%4
16.07%
AS OF 04-2024
414
21.46%
AS OF 05-2024