แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ2

OWNER: บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

LOCATION:

ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

SCOPE OF WORK:

งานโครงสร้าง / งานสถาปัตยกรรม / งานภายนอกอาคาร

AREA:

69,588 ตรม.

TIMELINE:

01/04/2023 - 30/11/2025

GENERAL CONSTRUCTION

PROGRESS CONSTRUCTION :

18.88%
20.42%
28.37%
32.47%
37.32%
%1
18.88%
AS OF 01-2024
%2
20.42%
AS OF 02-2024
%3
28.37%
AS OF 03-2024
Picture2
32.47%
AS OF 04-2024
406
37.32%
AS OF 05-2024