แชปเตอร์วัน สปาร์ค จรัญ

OWNER: บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

LOCATION:

ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

SCOPE OF WORK:

งานโครงสร้าง / งานสถาปัตยกรรม / งานภายนอกอาคาร

AREA:

73,680 Sq.m.

TIMELINE:

01/03/2024 - 31/12/2025

GENERAL CONSTRUCTION

PROGRESS CONSTRUCTION :

1.93%
1.93%
3.44%
2.25%
1.93%
AS OF 03-2024
4-421
1.93%
AS OF 04-2024
421
3.44%
AS OF 05-2024