โรงภาษีร้อยชักสาม

OWNER: บริษัท เอชเอชที คอนสตรัคชั่น จำกัด

LOCATION:

ซอยเจริญกรุง 36 (ตรอกโรงภาษี) แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

SCOPE OF WORK:

งานโครงสร้าง / งานสถาปัตยกรรม / งานภายนอกอาคาร

AREA:

19,139 Sq.m.

TIMELINE:

16/05/2023 - 10/11/2025

GENERAL CONSTRUCTION

PROGRESS CONSTRUCTION :

10.40%
13.29%
16.07%
18.43%
22.18%
413-1
10.40%
AS OF 01-2024
413-2
13.29%
AS OF 02-2024
18%_1
16.07%
AS OF 03-2024
Screenshot 2024-06-17 163344
18.43%
AS OF 04-2024
413
22.18%
AS OF 05-2024