โรงเรียนนานาชาติ นิสท์

OWNER: นิสท์ อินเตอร์เนชั่นเนล สคูล

LOCATION:

36 สุขุมวิท 15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ

SCOPE OF WORK:

งานโครงสร้าง / งานสถาปัตยกรรม / งานระบบประกอบอาคาร / งานตกแต่งภายใน / งานภูมิสถาปัตย์

AREA:

23,000 ตรม.

TIMELINE:

01/11/2023 - 05/04/2025

GENERAL CONSTRUCTION

PROGRESS CONSTRUCTION :

2.22%
4.25%
7.72%
9.12%
11.73%
416
2.22%
AS OF 01-2024
416
4.25%
AS OF 02-2024
%
7.72%
AS OF 03-2024
4-416
9.12%
AS OF 04-2024
416
11.73%
AS OF 05-2024