โรงแรมนาจอมเทียน

OWNER: บริษัท เจที เทน จำกัด

LOCATION:

ซอยนาจอมเทียน 10 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

SCOPE OF WORK:

งานโครงสร้าง / งานสถาปัตยกรรม / งานระบบประกอบอาคาร

AREA:

19,053 Sq.m.

TIMELINE:

01/07/2023 - 31/08/2024

GENERAL CONSTRUCTION

PROGRESS CONSTRUCTION :

6.79%
9.98%
13.56%
17.35%
21.12%
411-1
6.79%
AS OF 01-2024
411-2
9.98%
AS OF 02-2024
17%_2
13.56%
AS OF 03-2024
4-411
17.35%
AS OF 04-2024
411
21.12%
AS OF 05-2024