โรงแรมเซ็นทารา วัน ระยอง

OWNER: บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด

LOCATION:

ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

SCOPE OF WORK:

งานโครงสร้าง / งานสถาปัตยกรรม / งานภูมิสถาปัตยกรรม

AREA:

11,800 ตรม.

TIMELINE:

01/08/2022 - 30/06/2024

GENERAL CONSTRUCTION

PROGRESS CONSTRUCTION :

90.99%
94.12%
96.06%
96.76%
98.31%
%1
90.99%
AS OF 01-2024
%2
94.12%
AS OF 02-2024
%3
96.06%
AS OF 03-2024
%4
96.76%
AS OF 04-2024
400
98.31%
AS OF 05-2024