บริการของเรา

บริการของเรา

เรามุ่งเน้นในการจัดหาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ และอุปกรณ์รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ต้องใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง รักษาดูแลผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทมีเครือข่ายขนาดใหญ่ของผู้ให้บริการ และผู้รับเหมาย่อยทั้งในระดับท้องถิ่น และระหว่างประเทศซึ่งพร้อมที่จะเข้าร่วมทำงานกับเรา

ออกแบบวิศวกรรมพร้อมให้คำปรึกษา และบริหารโครงการ

ออกแบบวิศวกรรมพร้อมให้คำปรึกษา และบริหารโครงการ

งานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม

งานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม

บริการติดตั้งเพิ่มเติม และตกแต่งใหม่โดยเฉพาะ

บริการติดตั้งเพิ่มเติม และตกแต่งใหม่โดยเฉพาะ

บริการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

บริการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

บริการตอกเสาเข็ม และฐานรากผู้เชี่ยวชาญ

บริการตอกเสาเข็ม และฐานรากผู้เชี่ยวชาญ

งานวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน

งานวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน

บริการวิศวกรรมเครื่องกล และไฟฟ้า

บริการวิศวกรรมเครื่องกล และไฟฟ้า